Rodinné domy ještě jednou

Je přirozené, že rekonstrukcí odpadů, případně kanalizační přípojky služby nekončí. Jistě oceníte i například možnost revize speciální kamerou, která odhalí nejen již poškozená místa v případě havárie odpadu, ale dokáže i předem vytipovat místa potenciálně nebezpečná z hlediska možné budoucí havárie. To může být cenné například při zabydlování staršího domu, kde si nejsme jisti přesným stavem kanalizační soustavy. Revizí lze zjistit nebezpečí havárie a případně přijmout okamžitě nápravná opatření tak, aby k havárii vůbec nedošlo.

Opravy bezvýkopovou metodou

Pokud již vaše kanalizační přípojka , nebo odpady náhodou vypoví poslušnost, specializovaná firma vám zajistí nejen například vyčištění ucpaného odpadu, ale také opravu, pokud ucpání bylo způsobeno defektem potrubí. To lze dnes provádět bez nutnosti výkopu a rozebírání potrubí. Dělá se to metodou, kdy se do potrubí zavede speciální plastový „rukáv“, který se v příslušném místě nafoukne a vytvrdí, takže nahradí poškozenou část potrubí.